ÇAMURDAN YARATILIŞ

Allah Kuran'da insanın yaratılışının mucizevi bir biçimde olduğunu haber verir. İlk insan, Allah'ın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratılmıştır: 

Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım" demişti. "Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın." (Sad Suresi, 71-72)

Şimdi onlara sor: Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa Bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu Biz onları, cıvık-yapışkan bir çamurdan yarattık. (Saffat Suresi, 11)

Bugün insan dokuları incelendiğinde, yeryüzünde bulunan pek çok elementin insanın dokularında da bulunduğu ortaya çıkar. Canlı dokuların %95'i karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), nitrojen (N), fosfor (P) ve sülfür (S)'den oluşur ve canlı dokularda toplam 26 element bulunur.72 Kuran'ın bir başka ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. (Müminun Suresi, 12) 

Ayette "süzme" olarak çevrilen "sulale" kelimesi, "temsili örnek, öz, hulasa, esas" gibi anlamlara gelmektedir. Görüldüğü gibi Kuran'da 14 asır evvel bildirilenler, modern bilimin bize söylediklerini -insanın yaratılışındaki malzeme ile toprağın içerdiği temel elementlerin ortak olduğu gerçeğini- tasdik etmektedir.

Aşağıda ortalama 70 kiloluk bir insanın vücudunda bulunan elementlerin dağılımı yer almaktadır

ElementSembolAna Rolü%Ağırlık
Makro-mineraller   Gram
OksijenOHücrelerin/dokuların solunumu, su bileşeni65,043.000
KarbonCOrganik yapı18,512.000
HidrojenHSu/doku bileşeni9,56.300
NitrojenNProtein/doku bileşeni3,32.000
KalsiyumCaKemikler ve dişler1,51.100
FosforPKemikler ve dişler1,0750
PotasyumKHücre-içi elektrolit0,35225
SülfürSAmino asitler (saç ve deri)0,25150
KlorClKlorür olarak bir elektrolit0,15100
SodyumNaHücre-içi elektrolit0,1590
MagnezyumMgMetabolizmaya ait elektrolit0,0535
SilikonSiBağ dokusu/kemik0,0530
Mikro-mineraller  %Miligram
DemirFeHemoglobin/oksijen taşıyıcısı0,014.200
ÇinkoZnEnzim içeriği/DNA sentezi, bağışıklık desteği0,012.400
BakırCuEnzim kofaktörü0,0190
BoronBKemik yapısı0,0168
KobaltCoB12 vitamin özü0,0120
VanadyumVYağ metabolizması0,0120
İyotITiroid hormonu0,0115
SelenyumSeEnzim, antioksidan, bağışıklık desteği0,0115
ManganezMnMetal içeren enzimler0,0113
MolibdenMoEnzim kofaktörü0,018
KromCrGlikoz tolere eden faktör0,016


 

ÖNCEKİ

GENLERDEKİ PROGRAMLANMA

SONRAKİ

İNSANIN SUDAN YARATILIŞI