Kuran’da Kelime Tekrarları

Kuran'ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin yanı sıra bir de "matematiksel mucize"leri vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran'daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.

◆ "Yedi gök" tabiri 7 kere geçer. "Göklerin yaratılışı (halku semavat)"  ifadesi de 7 kere tekrarlanır.

YEDİ GÖK (seb'a semavat)7 kere
GÖKLERİN YARATILIŞI (halku's semavat)7 kere


 

◆ "Gün (yevm)" tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul yani "günler (eyyam ve yevmeyn)" kelimeleri 30 defa tekrarlanır. "Ay" kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir.

GÜNyevm365 kere
GÜNLEReyyam,yevmeyn30 kere  
AYşehr12 kere


 

◆ "Bitki" ve "ağaç" kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır: 26

BİTKİ26 kere
AĞAÇ26 kere


 

◆ "Ceza (karşılık)" kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran'ın temel ahlak özelliklerinden olan "mağfiret (bağışlama)" ifadesi, bu sayının tam 2 katı kadar yani 234 kere tekrarlanır.

CEZA117 kere  
AFFETMEK2x117=234 kere


 

◆ "De" kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332'dir. "Dediler" kelimesini saydığımızda da aynı rakamı elde ederiz. 

DE332 kere
DEDİLER332 kere


 

◆ "Dünya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır: 115

DÜNYA115 kere
AHİRET115 kere


 

◆ "Şeytan" kelimesi Kuran'da 88 kere geçer. "Melek" kelimesinin tekrar sayısı da 88'dir. 

ŞEYTAN88 kere
MELEK88 kere


 

◆ "İman" (tamlama almadan) ve "küfür" kelimeleri Kuran boyunca 25 kere tekrarlanır.

İMAN25 kere
KÜFÜR25 kere


 

◆ "Cennet" kelimesi ve "cehennem" kelimesi de aynı sayıda tekrarlanır: 77.

CENNET77 kere
CEHENNEM77 kere


 

◆ "Zekat" kelimesi Kuran'da 32 kere tekrarlanırken, "bereket" kelimesinin tekrarlanış sayısı da 32'dir.

ZEKAT32 kere
BEREKET32 kere


 

◆ "İyiler (ebrar)" 6 kere tekrarlanırken, "kötüler (fuccar)" kelimesi ise tam yarısı kadar yani 3 kere geçer.

İYİLERebrar6 kere
KÖTÜLERfuccar3 kere


 

◆ "Yaz-sıcak" kelimeleri ile "kış-soğuk" kelimelerinin geçiş sayıları da aynıdır: 5

YAZ-SICAK  1 + 4 = 5 kere
KIŞ-SOĞUK1 + 4 = 5 kere


 

◆ "Şarap (hımr)" ve "sarhoşluk (sekere)" kelimeleri de Kuran'da aynı sayıda tekrarlanır: 6

ŞARAPhımr6 kere
SARHOŞLUKsekere6 kere


 

◆ "Akletmek" ve "nur" sayılarının tekrar sayısı da aynıdır: 49

AKLETMEK49 kere
NUR49 kere


 

◆ "Dil" ve "vaaz" kelimeleri eşit sayıda -25 kere- tekrar edilir:

DİL25 kere
VAAZ25 kere


 

◆ "Yarar" kelimesi 50, "bozma" kelimesi de 50 kere tekrarlanır.

YARAR50 kere
BOZMA50 kere


 

◆ "Ecir" ve "fail" kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır: 107

ECİR107 kere
FAİL107 kere


 

◆ "Sevgi" ve "itaat" kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır: 83

SEVGİ83 kere
İTAAT83 kere


 

◆ Kuran'da "dönüş" ve "sonsuz" kelimeleri eşit sayıda yer almaktadır: 28

DÖNÜŞ28 kere
SONSUZ28 kere


 

◆ "Musibet" kelimesi ve "şükür" kelimesi, Kuran'da aynı sayıda geçmektedir: 75 kere

MUSİBET75 kere
ŞÜKÜR75 kere


 

◆ "Güneş (şems)" ve "ışık (nur)" kelimeleri Kuran'da 33'er kez geçmektedir.

GÜNEŞşems33 kere
IŞIKnur33 kere


 

* Sayımda "nur" kelimesinin sadece yalın halleri dikkate alınmıştır.


 

◆ "Doğru yola ileten (Elhuda)" ve "rahmet" kelimelerinin tekrar sayısı eşittir: 79

DOĞRU YOLA İLETEN79 kere
RAHMET79 kere


 

◆ Kuran'da "sıkıntı" kelimesi 13 kere yer alırken, "huzur" kelimesi de 13 kere tekrarlanmaktadır.

SIKINTI13 kere
HUZUR13 kere


 

◆ "Kadın" ve "erkek" kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır: 23 Kadın-erkek kelimelerinin Kuran'da tekrar sayısı olan 23, aynı zamanda insan embriyosunun oluşumunda yumurta ve spermden gelen kromozom sayısıdır. İnsanın kromozom sayısı da anne ve babadan gelen 23'er kromozomun toplamı olarak 46'dır.

KADIN23 kere
ERKEK23 kere


 

◆ "Hıyanet" kelimesi 16 kere geçerken, "habis" kelimesinin tekrar sayısı da 16'dır.

HIYANET16 kere
HABİS16 kere


 

◆ "İnsan" kelimesi Kuran'da 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da aynıdır:

İNSAN 65 kere
TOPRAKturabun17 kere
NUTFEnutfun12 kere
EMBRİYOalak6 kere
BİR ÇİĞNEMLİK ETmeda'a3 kere
KEMİKızamun15 kere
ETlehmun12 kere
TOPLAM 65 kere


 

◆ Salavat kelimesi bütün Kuran'da 5 kere geçer ve Allah insanlara günde beş defa namaz kılmalarını bildirmiştir.

◆ "Kara" kelimesi Kuran'da 13 kere geçerken, "deniz" kelimesi 32 kere geçmektedir. Bu sayıların toplamı bize 45 sayısını verir. Eğer karaların Kuran'da bahsediliş sayısı olan 13'ü 45'e bölersek, %28,888888888889 sayısını buluruz. Denizlerin Kuran'da bahsediliş sayısı olan 32'yi 45'e böldüğümüz zaman ise, %71,111111111111 sayısını buluruz. Bu oranlar ise, gezegenimizdeki su ve kara parçalarının gerçek oranıdır.38

KARA13 kere13/45=28,888888888889
DENİZ32 kere32/45=71,111111111111
TOPLAM45 kere%100


 

ÖNCEKİ

Kuran’da Ebced Hesabı

SONRAKİ

Sebe Halkı ve Arim Seli